Vad har satsning på jämlik hälsa i Malmö genererat?

WSP och Kontigo har i samarbete med forskare på Malmös och Södertörns högskola, fått i uppdrag att utvärdera arbetet för ett socialt hållbart Malmö med fokus på jämlik hälsa. Samtidigt innebär uppdraget att se framåt och stötta Malmö stad att prioritera framtida insatser.