WSP har i hård konkurrens vunnit ett nytt omfattande generalkonsultuppdrag inom stadsutveckling, den nya stadsdelen Väsby Entré i Upplands Väsby. Det är det andra komplexa generalkonsultuppdraget WSP har fått på kort tid.

img_ZHA_camera-Vasby

Bild: ZAHA HADID Architects

Väsby Entré ligger längs med järnvägen i det expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Behovet av fler bostäder och väl fungerande infrastruktur är stor.

- Det här ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt som ligger i linje med WSPs strategi att kunna erbjuda våra kunder helhetsåtagande. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag kompletterar kommuner och arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Magnus Meyer, VD WSP. 

Väsby Entré planeras att bli en ny stadsdel med bostäder, kommersiella lokaler och en modern och attraktiv station som är anpassad till en ökad mängd pendlare. I detta ingår två gestaltningsmässigt nyskapande broar över järnvägen. Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby och bli en mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

- Vi ser fram emot ett spännande samarbete med WSP, säger Anne-Sophie Arbegard projektchef för Väsby Entré på Upplands Väsby kommun.

WSP kommer att hantera uppdragen från sitt kontor i Uppsala där man sedan många år arbetar med ett flertal omfattande stadsutvecklingsprojekt. 

 

För ytterligare information

Fredrik Frensborg, Chef Urban utveckling, WSP, Uppsala
Tel: 010-722 69 33 / 070-723 72 54
E-post: fredrik.frensborg@wsp.com

Ove Staflin, nationellt ansvarig Urban utveckling WSP Sverige
Tel: 010-722 69 23 / 070-694 49 19
E-post: ove.staflin@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09
E-post: maria.lindfelt@wsp.com