WSP förstärker med senior uppdragsledare för multidisciplinära projekt

Eva Wallin har rekryterats som senior uppdragsledare och affärsutvecklare med multidisciplinär inriktning för WSP samhällsbyggnad och infrastruktur. Eva kommer närmast från Norconsult men har även en bakgrund som uppdragsledare på Ramböll och Banverket. 

Eva ska bland annat utveckla arbetet gällande stadsutveckling i Göteborg. Hon kommer även att arbeta med processledning när en kund behöver stöd genom en besluts- eller utvecklingsfas. En tillgång i dessa uppdrag är att hon har flerårig erfarenhet av politiskt arbete i kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd och -förvaltning.

 

— Med bakgrund inom uppdragsledning, samhällsbyggnad, geoteknik och politik så har jag nog rätt bra förståelse för de utmaningar som finns att förhålla sig till i de komplexa processer som driver stadsutvecklingen i Göteborg. Både sett till vad som är politikens och förvaltningarnas arbete, med även ur ett ingenjörs- och konsultperspektiv där jag har god förståelse för processerna inom samhällsbyggnad. Det gäller även geoteknikperspektiv, där det i Göteborg med lösa leror till stora djup finns problem med skredrisk och sättningar, säger Eva Wallin.

Eva, som tillträdde sin tjänst 1 mars, kommer att vara stationerad på WSPs kontor i Göteborg.

 

 

För ytterligare information

 

Eva Wallin, senior utredare, WSP Sverige AB
Tel: 0
10-721 02 45. E-post: eva.wallin@wsp.com

 

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 86 58 / 073-067 84 09.
E-post: maria.lindfelt@wsp.com