WSP rekryterar Ewa Wåhlin, senior planerare från Stockholm stad. Ewa är planarkitekt och har genom åren på stadsbyggnadskontoret varit inblandad i en mängd komplexa och centrala stadsutvecklingsprojekt för stadens framväxt. Senast som ansvarig för programarbetet för Södra Skanstull, ett program som belönats med Sveriges Arkitekters planpris. 

Ewa Wåhlin

– Med över 15 års erfarenhet som planarkitekt och projektledare är Ewa utan tvekan en av stadens mest erfarna och kunniga stadsplanerare och vi är oerhört nöjda med att Ewa ansluter sig till vårt team av engagerade stadsutvecklare här på WSP, säger Anders Ling avdelningschef Stadsutveckling på WSP Advisory.

Ewa Wåhlin har ofta arbetat med komplexa projekt med stor grad av samordning mellan olika aktörer och svåra avvägningar där både kulturhistoria, stadsmiljö och hållbarhetsfrågor behöver tas med i beräkningen. Ewa är speciellt intresserad av dialogarbeten och hur medborgare kan engageras i högre grad genom nya metoder, något som hon hoppas kunna utveckla vidare inom WSP.

– Jag trivs med att arbeta i stora komplicerade projekt. Det som är spännande på WSP är att jag har nära till den expertis som behövs – allt från buller och trafik till stadsbyggnad och social hållbarhet. Vi står inför stora samhällsutmaningarna idag och då tror jag att det är alldeles nödvändigt att jobba tvärdisciplinärt. Det betyder också att jag kan bredda min förståelse, hålla mig ajour med marknaden och samtidigt vara en del av den framåtanda och driv som finns här, säger Ewa.

Ewa Wåhlin började på WSP i augusti och arbetar just nu med exempelvis Solvallastaden där cirka 2000 bostäder ska byggas.