WSP har Sveriges första Fitwel-ambassadör

Astrid Berglund, miljökonsult på WSP, är nu Sveriges första Fitwel-ambassadör. Fitwel är ett nytt internationellt system för certifiering av byggnader som främjar människors hälsa och välmående på jobbet.

- Vi ser ett ökat fokus på hälsa hos våra kunder och flera av de stora fastighets- och byggbolagen börjar efterfråga den här typen av certifiering. Därför är satsningen på Fitwel viktig för att kunna möta kundernas efterfrågan, säger Astrid Berglund.

Som Fitwel-ambassadör har Astrid den kunskap som krävs för att rådge och hjälpa WSPs kunder i arbetet med att utveckla arbetsplatser med människors välbefinnande i fokus.

Fitwel drivs av globala CfAD (Center for Active Design) som är en icke vinstdrivande aktör på marknaden. Fitwel använder sig av 55+ strategier för att öka social hållbarhet och jämställdhet, välbefinnande, fysisk aktivitet och säkerhet samt reducera sjukdom och sjukfrånvaron.

Den inbyggda flexibiliteten gör Fitwel till ett bra alternativ till WELL Building Standard (WELL). Fitwel och WELL är båda certifieringar som arbetar för att byggnader ska bidra till ökad hälsa och välbefinnande. WELLs uppbyggnad gör dock att det kan vara svårt att certifiera befintlig bebyggelse.

- Vi spenderar största delen av våra arbetsliv inomhus. Att bara nybyggnationer skulle ha möjligheten att arbeta för ökad trivsel vore synd. Det är därför fantastiskt att Fitwel nu finns ute på marknaden. Alla människor förtjänar att bo och arbeta i byggnader som främjar deras välmående, säger Astrid.

Fitwel är också ett sätt att avancera i ESG inom klassificeringssystemet GRESB, särskilt i hälso- och välfärdsmodulen, vilket är attraktivt för många fastighetsägare.

Utvecklingen av Fitwel har pågått under fem år då över 3000 studier inom hälsa har undersökts och validerats för att skapa ett evidensbaserat system för byggnader. Systemet släpptes i mars 2017 och har sedan dess används i mer än 600 projekt världen över. Det har designats så att man ska kunna applicera systemet på alla byggnader oavsett budget, byggnadens storlek eller ålder.

WSP har sedan tidigare ett antal medarbetare som examinerats till WELL och nu även inom Fitwel. Läs mer här om WSPs arbete med miljöcertifiering av byggnader.

 

För ytterligare information

 

Astrid Berglund, miljökonsult, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 93 34 / 070-381 66 58
E-post: astrid.berglund@wsp.com


Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 86 58 / 073-067 84 09
E-post:
maria.lindfelt@wsp.com