Lagstiftningen om strategisk miljöbedömning har funnits i Sverige i snart 15 år. Men hur fungerar miljöbedömning i planeringen? Det var en av frågorna i forskningsprogrammet SPEAK som nu har publicerat sin slutrapport: ”Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering”. WSP har medverkat i programmet.

Syftet med SPEAK har varit att bidra med kunskap för att stärka miljöbedömningens roll som ett verktyg i samhällsplaneringen för att uppnå miljökvalitetsmålen och främja hållbar utveckling. Charlotta Faith-Ell och Sirje Pädam från WSP har medverkat i forskningsprogrammet.

- Det har varit ett mycket intressant arbete och ett mycket gott samarbete mellan alla parter som medverkat, säger Charlotta Faith-Ell.

SPEAK har bland annat lett fram till slutsatserna att:

  • Miljöbedömningar tillämpas för kommunala planer men de utnyttjas inte till sin fulla potential.
  • Det finns flera olika aspekter av en effektiv användning av miljöbedömning i samhällsplaneringen som tillsammans avgör miljöbedömningens verkningsfullhet.

SPEAK har även tagit fram ett antal förslag på åtgärder som syftar till att stärka miljöbedömningsverktyget som ett relevant och övergripande styrmedel för miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Läs rapporten på Naturvårdsverkets sida Se informationsvideo på SPEAKs sida

För ytterligare information

Charlotta Faith-Ell, Senior Technical Director, WSP Sverige AB

Tel: 010-722 84 44 / 0702-118 554
E-post:
charlotta.faith-ell@wsp.com

 

Sirje Pädam, Seniorkonsult, WSP Sverige AB

Tel: 010-722 86 23 / 0703-490 694
E-post:
sirje.padam@wsp.com

 

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09.
E-post: maria.lindfelt@wsp.com