WSP har varit rådgivare när Sveriges första kontor blivit certifierat enligt WELL, en standard för människors välbefinnande på jobbet. Byggnaden är Castellums regionkontor i Stockholm.

Länge har fokus legat på energieffektivisering när vi designar nya kontorsbyggnader. Nu seglar hälsotrenden in som en utmanare när standarder så som WELL och Fitwel blir allt vanligare. Det är därför glädjande att WSP nu varit rådgivare när Sveriges första kontor certifieras enligt WELL. Castellums kontor har utvecklats med extra fokus på att skapa en attraktiv miljö med bland annat ljus- och ljudkomfort och som uppmuntrar och inspirerar till en hälsosam livsstil för de som arbetar där. 

– Det här är en viktig satsning från vår sida. Vi har arbetat länge med att sätta höga miljökrav på våra byggnader och det kändes därför väldigt naturligt att ta steget vidare till att också se till människans välbefinnande. WELL är det mest gedigna verktyget för detta på marknaden och WSP har varit snabba med att bygga på sig kunskapen och levererat på detta nya område på ett bra sätt, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. 

WSP har bidragit med rådgivning inför certifieringen när det gäller projektering, praktisk utformning, teknisk förvaltning, kost, inköp med mera.   

– Vi är glada att WSP och Castellum tagit detta kliv och arbetat för att förbättra hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Den nya kontorsbyggnaden och interiören signalerar verkligen att det är medarbetarna som prioriteras, säger Rick Fedrizzi, ordförande och VD för International WELL Building Institute. WSP och Castellum har med sitt starka engagemang drivit gränserna för vad hälsa och hållbarhet innebär till nya höjder. 

WELL Building Standard är det första internationella systemet som tar ansvar för människors välbefinnande i kontorsbyggnader. WELL utgår från sju koncept som påverkar vårt välmående och därmed produktivitet: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och sinne. WSP är det enda teknikkonsultbolaget i Sverige som har medarbetare som är ackrediterade enligt WELL, en av dem är Eleftherios Zacharakis som också varit Castellums WELL-samordnare i projektet.   

Läs mer om hälsocertifieringar och WSPs spaning kring framtidens kontorsbyggnader i senaste numret av The Possible, WSPs globala magasin.