Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035 och behovet av stadsutvecklingstjänster ökar snabbt. För att möta den ökande efterfrågan skapar WSP en ny avdelning med fokus på hållbar stadsutveckling.  

Syftet med den nya avdelningen ”Miljö & landskap” är att WSP nu tar ett starkare helhetsgrepp för en hållbar stadsutveckling där utredningar, gestaltning och projektering genom hela planeringsprocessen ingår. 

- De komplexa projekt som vi står inför i Västsverige kräver gedigen kunskap och ett utvecklat samarbete mellan olika kompetenser, inte minst med de mjuka parametrarna, säger Åsa Erkman, avdelningschef för den nya avdelningen.

Med ett tvärvetenskapligt arbetssätt och gruppsammansättning ska WSP ge kunden verktyg för att förstå och synliggöra de ibland känsliga och ofta komplicerade samband som förklarar det samhälle och de stadslandskap vi skapar och lever i. 

- WSP har kommit långt i utvecklingen av enkla, fungerande verktyg för ekosystemtjänster, verktyg som kopplar samman hela processen från tidiga skeden till byggt område. Detta är mycket viktigt för att hindra att de fina visionerna förloras på vägen, säger Åsa Erkman.

Med kompetens inom miljö, kulturmiljö och landskapsarkitektur bidrar avdelningen till genomförbara och attraktiva lösningar där såväl estetiska, miljömässiga och kulturella perspektiv vägs in. Fyra nya medarbetare har nyligen rekryterats för att stärka ytterligare inom ekosystemtjänster, värdebaserad planering och infrastrukturprojekt. 

Göteborgs stadsutveckling, källa: stadsutveckling.goteborg.se
 

För ytterligare information

Åsa Erkman, avdelningschef, Göteborg, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 75 90
E-post: asa.erkman@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58
E-post: maria.lindfelt@wsp.com