Idag planeras många stora stadsutvecklingsprojekt som kommer att prägla våra städers utveckling de kommande 10 - 20 åren. De flesta projekt har visioner om hållbar stadsutveckling. Men i arbetet uppstår ofta frågor som hur vet vi att det vi gör får resultat och hur bör vi prioritera? WSP gör nu en särskild satsning på hållbar stadsutveckling tidigt i processen för att ge svar på frågorna.

Med satsningen vill WSP ytterligare stärka kompetensen för att hjälpa branschen att utveckla städer som bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Hållbar stadsutveckling tidigt i processen handlar bland annat om att göra analyser av platsers möjlighet att skapa mervärden, innan så mycket är tänkt, ritat eller bestämt.

- Det är viktigt att se till att frågor kring hållbar stadsutveckling lyfts tidigt i processen så att detta blir den gemensamma grunden att utveckla projektet kring. Fångas rätt frågor i tidigt skede kan platsen utvecklas på ett sätt som exempelvis minskar segregation och ökar inkludering, något som är avgörande för att våra framtida städer ska bli hållbara, säger Helena Klintström som är ansvarig för WSPs satsning.

 

Fokusområden och mål för hållbar stadsutveckling.

Illustration av fokusområden och mål för hållbar stadsutveckling.

Akademiska Hus i Umeå planerar för Lilljansområdet som ska bli ett långsiktigt hållbart område på norra delen av campus och i direkt anslutning till campusområdet. Att lyfta in hållbarhetsfrågor i tidigt skede är avgörande för att lyckas, menar Olov Bergström, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

- Med stöd av WSPs processledning och strategiska rådgivning har vi i under ett år arbetat i workshops, citylab och seminarier med olika aktörer. Vi har fått hjälp att inkludera olika perspektiv och se vilken påverkan de har. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart byggande och ett långsiktigt hållbart bostadsområde, där en stor andel av bostäderna planeras för studenter och forskare, säger Olov Bergström.

 

För ytterligare information

Helena Klintström, ansvarig hållbar stadsutveckling, WSP Advisory
Tel: 010-722 85 81E-post: helena.klintstrom@wsp.com

 

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09. E-post: maria.lindfelt@wsp.com