Den 12 april slås dörrarna upp till WSPs nya satsning på samarbeten med innovativa nordiska startups, acceleratorprogrammet Growspark. Programmet blir en nationell plattform för WSPs samtliga verksamheter att skapa möjlighet för startup-innovationer att komma ut på en bredare marknad. Growspark har tagits fram i samarbete med innovationsbolaget Eicorn i Göteborg.   

Growspark är ett unikt program på flera områden, inte bara inom WSP utan även inom samhällsbyggnadsbranschen i Norden. För det första är Growspark baserat på att värde utvecklas för kunder, startups och WSP genom nya affärer snarare än kapitaltillförsel. Det ställs därmed inga krav på ägande i bolagen från WSPs sida och flexibiliteten i hur nya konstellationer kan skapas blir maximal. För det andra rullas plattformen ut nationellt vilket innebär att startups har geografisk tillgång till WSPs cirka 50 kontor runt om i Sverige.

– Vi ställde oss frågan hur vi kan utmana kunderna att ta till sig mer av den innovation som startups skapar på marknaden i dag. Hur vi kan accelerera de stora värden som finns i de små innovativa bolagen, och därmed både stärka en ledande samhällutvecklare som WSP och bidra till ett bättre samhälle. Svaret blev Growspark, säger Magnus Meyer, VD på WSP Sverige.

Growspark kommer att engagera ett tiotal startups under 2018 för ett 12-månaders accelerator-program i respektive bolag. Två-tre startups står redan i startblocken. Stort fokus ligger på digitalisering, men även andra innovationsbolag är intressanta för programmet, inte minst inom affärsmodellsinnovation och nya logistik- och leveransformer. 

– Den stora utmaningen för innovativa startups i allmänhet, och inom samhällsbyggnad i synnerhet, är att lyckas ta steget från pilotkunder och nischade projekt till en bredare marknad. Growspark möjliggör en tripple-win effekt där kunder får en ännu bättre leverans, startups får igång en ordentlig försäljning och WSP stärker sin position som leverantör av helheten där innovation blir en allt viktigare komponent, säger Linus Bille, Founding Partner och CEO på Eicorn.
 

För ytterligare information

Magnus Meyer, VD, WSP Sverige
Tel: 010-722 87 12
E-post: Magnus.Meyer@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 86 58
E-post: maria.lindfelt@wsp.com

Läs mer om Growspark