WSP har ännu en gång fått förtroendet att översätta världens mest erkända standard för projektledning till svenska. Det handlar om den nyligen utgivna sjätte utgåvan av PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) som ges ut av Project Management Institute (PMI). 

Omslag PMBOK 6th edition

- Vi är mycket stolta över att vi genom vårt samarbete med PMI är med och bidrar till utvecklingen inom projektledningsområdet, säger Markus Hagstrand, utvecklingschef på WSP Management. Satsningen känns väldigt naturlig med tanke på att PMI och PMBOK® Guide får en allt större betydelse inom WSP både globalt och i Sverige. 

Vi är övertygade om att vår svenska översättning kan vara ett värdefullt hjälpmedel för alla som vill förbättra sig inom projektledningsområdet. Vår svenska översättning av denna globala standard utgör en viktig del i WSP Managements ambition att vara branschledande inom professionell projektledning, säger Markus.
 

Vad är nytt i den sjätte utgåvan?

Den sjätte utgåvan skiljer sig en hel del från tidigare utgåvor, och boken är nu ännu mer omfattande än tidigare. Ett flertal uppdateringar har gjorts inom samtliga kunskapsområden. En central nyhet är det agila synsättet som nu har inarbetats genom hela boken på ett mycket tydligare sätt än tidigare. Större vikt läggs nu vid den strategiska och affärsinriktade aspekten av projektledning, och man belyser trender och praxis mer omfattande än tidigare. Dessutom har ett helt nytt avsnitt om projektledarens roll lagts till.
 

Vem har nytta av boken?

Boken riktar sig till alla som vill bli bättre projektledare eller förbättra sina kunskaper inom projektledning rent allmänt. Den lämpar sig särskilt väl för dig som är intresserad av någon av PMI:s certifieringar inom projektledning. Boken säljs hos ett flertal bokhandlare men kan köpas till lägsta möjliga pris hos vårt förlag Vulkanmedia.

WSPs tjänster inom projektledning