Genom industriell symbios vill WSP tillsammans med nätverket Delad Energi är Dubbel Energi skapa utrymme för hållbara samarbeten där industrier och verksamheter i Malmö stad kan omvandla restavfall till resurs. 

Målet är att generera cirkulära affärsmodeller som kan stärka stadens och näringslivets hållbara inriktning genom att använda outnyttjade flöden (till exempel avfall och spillvärme) från en industri som råmaterial för andra verksamheter. 

- Ett lysande exempel på industriell symbios, där något vi anser vara avfall istället blir en värdefull resurs, är samarbetet mellan VA SYD och EON inom projektet Delad Energi, berättar Charlotte Hauksson, affärsutvecklare inom hållbarhet på WSP Environmental.

Investeringar i värmepumpar på Sjölunda Avloppsreningsverk har bidragit till att restvärme fångas upp och nyttjas som fjärrvärme. Istället för restavfall, får vi värmeresurser till Malmö stad.  

 


img_Smart industry_NCEW_banner

Den 23 maj deltar WSP på Nordic Clean Energy Week, världens största energiministermöte, där Charlotte Hauksson med flera inom projektet kommer att berätta mer om projektet under sessionen ”Smart industri”. 

Läs mer om sessionen ”Smart industri”

Delad Energi är Dubbel Energi är ett Vinnovaprojekt som genomförs i samarbete med Malmö stad, WSP, VA SYD, SYSAV Utveckling, E.ON, Sustainable Business Hub och Linköpings universitet. 
 

För mer information kontakta

Charlotte  Hauksson, WSP
Email: Charlotte.Hauksson@wsp.com 
Tel:  010 7226268