Tillsammans med Castellum och Kanozi, vann WSP den stora arkitekttävlingen för Eons nya Nordenkontor i Malmö. WSPs uppdrag är att ta fram programdetaljering. Det här är ett multidisciplinärt uppdrag med hela 13 WSP discipliner.

Eons kontor

Bild: Kanozi

Eon Sverige har tecknat avtal med Castellum om att bygga deras nya Nordenkontor. Kontoret, som kommer att ligga nära centralstationen i Malmö, ska ha plats för cirka 1500 anställda. WSP har fått ett multidisciplinärt uppdrag för att stödja Castellum med att ta fram programdetaljeringen. Arkitekt är Kanozi med Daniel Hohental i spetsen.

– Det här är en unik helhetssatsning och ett prestigeuppdrag för oss. Kontoret innebär en toppmodern arbetsplats för Eons anställda som präglas av smart, koordinerad teknik i symbios med människornas välbefinnande i byggnaden. Exempelvis finns hälsofrämjande utearbetsplatser, biotoptak, solcellstekniker för solavskärmning, solcellsparker, smart fasad, återvinning av spillvärme, effektiv och smart styrning av värme, ventilation och belysning. Det är vad vi menar med en hållbar byggnad, säger Jenny Wahl, avdelningschef byggnadsfysik, WSP Sverige. 

Från WSP medverkar följande 13 discipliner i uppdraget: Energi, solenergi, miljö, hälsa, ljusdesign, konstruktion, fuktsäkerhet, brand, akustik, VVS, vent, styr och el.

Programdetaljeringen pågår fram till juni i år.
 

För ytterligare information

Jenny Wahl, Avdelningschef Byggnadsfysik, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 62 74. E-post: jenny.wahl@wsp.com

Cecilia Bågenholm, Hållbarhetssamordnare Byggnadsfysik, WSP Sverige AB.
Tel: 010-722 62 67. E-post: cecilia.bagenholm@wsp.com