I samband med att Gotland åter ska militariseras har WSP fått i uppdrag att leda byggnationen av etapp HUS på Tofta skjutfält. Uppdragsgivare är Fortifikationsverket och uppdraget beräknas pågå till juni 2020.

I dagarna invigdes nya regementet P18 på Gotland. Försvarets gamla byggnader är sålda och används idag till annat. Byggnation för det nya regementet och garnisonsområdet på Tofta skjutfält beräknas stå klart om  två år.  

– WSPs uppdrag är byggkontroll och byggledning av den etapp som heter HUS. Etapp HUS innefattar byggnation av multifunktionsbyggnad, verkstad, garage och en motionshall, säger Patrik Helin, avdelningschef WSP Sverige.

Uppdraget har startat och beräknas vara klart 1 juni 2020.
 

För ytterligare information

Patrik Helin, avdelningschef, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 55 89
E-post: patrik.helin@wsp.com

 Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58
E-post: maria.lindfelt@wsp.com