WSP har i konkurrens med branschkollegor vunnit upphandlingen som generalkonsult för stadsdelen Rosersberg i Sigtuna kommun. Avgörande framgångsfaktorer för WSP har varit den breddkunskap som byggts upp under de senaste åren inom liknande uppdrag.

"Vår strategi inom stadsutveckling där vi som företag kompletterar kommuner och arbetar tillsammans med beställaren verkar vara helt rätt metod" säger Fredrik Frensborg, chef Urban utveckling WSP i Uppsala.

Rosersberg ligger i Sigtuna kommun och planeras innehålla en blandad bebyggelse med bland annat bostäder samt en ny station för pendeltåget. Uppdraget hanteras från WSP i Uppsala där kontoret sedan många år arbetar med ett flertal större stadsutvecklingsprojekt. Uppdragsledare är Emelie Arnoldsson, Creative Director på WSP.

För mer info kontakta:
Emelie Arnoldsson, emelie.arnoldsson@wsp.com, 010-7227927
Fredrik Frensborg, fredrik.frensborg@wsp.com, 010-7226933