WSP har i konkurrens med branschkollegor vunnit upphandlingen som generalkonsult för stadsdelen Rosersberg i Sigtuna kommun. Avgörande framgångsfaktorer för WSP har varit den breddkunskap som byggts upp under de senaste åren inom liknande uppdrag.