De två kustkommunerna Örnsköldsvik och Kramfors ska ta fram en kust- och havsplanering. WSP har vunnit uppdraget att ta fram kommunernas planeringsunderlag. Arbetet pågår fram till november i år.

Högakustenbron

Högakustenbron

Foto: Ulf Lodin

I WSPs uppdrag ingår att se över vilka ekosystemtjänster som finns i kusten och i havet utanför kommunerna och om det finns intressekonflikter eller hot mot att utveckla till exempel en särskild ekosystemtjänst. Kartor och planeringsunderlag ska också tas fram, bland annat genom att studera och jämföra de GIS-skikt (geografisk informationssystem) som olika myndigheter har tagit fram. 

- Många ska samsas om våra kuster och hav och därför krävs det att vi planerar klokt för framtiden, säger Linda Stiernberg, utredare på WSP. 

Havs- och vattenmyndigheten utarbetar havsplaner för Sveriges territorialhav och den ekonomiska zonen utanför. En havsplan är en strategisk plan som styr mot den framtid Sverige vill ha. Sveriges havsplaner ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömålen.

Örnsköldsvik och Kramfors har via Länsstyrelsen fått bidrag för att ta fram planering av territorialhavet och kommunens kust. Bidraget ska också leda till att kommunerna ska få kunskap om sina havsområden så att de kan lämna synpunkter och förslag på den statliga havsplaneringen som ligger ute på samråd till augusti 2018. 

Mer information om havsplanering finns hos Havs- och vattenmyndigheten.

 

För ytterligare information

Linda Stiernberg, utredare, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 78 05
E-post: linda.stiernberg@wsp.com

 
Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58
E-post: maria.lindfelt@wsp.com