WSPs hållbarhetsarbete 2017

Vad kan vi, 43 000 personer på WSP, uppnå på området hållbarhet och socialt ansvar under ett år? Ta del av vår hållbarhetsrapport!

Vår hållbarhetsrapport 2017 tar oss på en rundtur runt världen för att se vad vi uppnått. Temat för årets rapport är ansvar, vilket hänger tätt samman med vår tro på att samhällen kan blomstra och utvecklas om vi alla tar vårt ansvar för morgondagen.

– Vi kommer alltid att fortsätta sträva mot att ligga i framkant på hållbarhetsområdet. Vi ska se till att de principer vi tror på går som en röd tråd genom alla våra aktiviteter, säger Paul Dollin, COO på WSP som också ansvarar för WSPs hållbarhetsagenda.

 

Rapporten i korthet

 • Vårt program Future Ready byggdes ut i Mellanöstern och UK, det lanserades i Kanada och är förberett för implementering i Australien och Sverige
 • Vi har ökat andelen kvinnor i vår globala styrelse till 37,5%
 • WSP UK har uttalat att de ska vara klimatneutrala till 2025
 • Vi lanserade Leadership Forum, ett globalt talang- och expertisnätverk med cirka 1000 medarbetare
 • Våra medarbetare har engagerat sig i en rad initiativ världen över

 

Såhär har WSP Sverige bidragit under året

 • 12,5% minskade CO2-utsläpp/medarbetare från tjänsteresor (jämfört med 2014)
 • 12% minskade CO2-utsläpp/medarbetare från kontor (jämfört med 2014)
 • 600 medlemmar i internt hållbarhetsnätverk
 • Ökat internationellt utbyte - WSP Sverige tog emot internationella kollegor och fler svenska medarbetare arbetade på kontor runt om i världen
 • 100 tjejer mellan 12-19 år besökte WSPs kontor under IGE-day
 • Studiestöd för gymnasieelever på kontoret i Göteborg
 • 176 familjer i Marasabit, Kenya, fick tillgång till rent vatten genom vårt bidrag till Solvatten
 • Håll Nollan! Ingen ska skadas på våra Byggen
 • Levererat tjänster som bidragit till flera av de globala hållbarhetsmålen
 • 36% kvinnliga medarbetare
 • 26% kvinnliga chefer

  

WSPs rapport baseras på FNs globala utvecklingsmål (SDG) och resultatet rapporteras enligt GRI standard.

Läs rapporten på vår globala hemsida