Allt fler får upp ögonen för WSP som arbetsgivare och företaget har under flera år klättrat i olika rankingar. Den utvecklingen tillsammans med ett omfattande strukturarbete, chefsutveckling och stärkt intern stolthet är bakgrunden till att Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör nominerats till årets personaldirektör.

– Jag är stolt och glad över nomineringen och att vårt arbete ger resultat och uppmärksammas. Det är ett systematiskt och omfattande arbete som jag drivit tillsammans med chefer, alla medarbetare och medarbetare i mina team. Det är många som varit delaktiga i att driva, förändra och inte minst uppmärksamma och stärka allt det bra som redan finns inom WSP. Vi är en arbetsplats med ett starkt och naturligt samhällsengagemang, vilket uppskattas av de som jobbar hos oss och samtidigt attraherar möjliga nya kollegor, säger Maria Lindfelt.

img-maria-lindfelt-nominering

Maria Lindfelt, nominerad till årets personaldirektör.

Mycket har hänt under Marias ledning och det går fort. Under de senaste åren har WSP rekryterat 1000 nya medarbetare varje år och har trots detta behållit och ökat sin höga interna ranking. Bolaget har dessutom gjort ett omfattande varumärkesarbete som avspeglar sig i värderingar, riktlinjer och naturligtvis också på arbetsgivarvarumärket. Kärnan i det har varit att bygga på det som redan finns naturligt inom WSP samtidigt som det blivit tydligare vad bolaget står för idag och vart det är på väg.

– Vi växer organiskt med tvåsiffriga tal – det är fantastiskt i en bransch där det är svårt att rekrytera rätt kompetens. En av våra vägledande principer är att vi ger medarbetarna mandat, det sitter inte någon på huvudkontoret som talar om hur du ska göra ditt jobb. Du får befogenheter och ansvar och det är inte alltid självklart i ett företag – det manöverutrymmet är värdefullt, menar Maria.

Årets personaldirektör utses av Universum och vinnaren presenteras i början av nästa år.