WSP fick i uppdrag att ta fram en metod för att beskriva storleken på bioekonomin i Region Skåne. Det blev starten på en metod som bildar underlag för nationell definition. Metoden utgör även underlag i ett regeringsuppdrag som kan mynna ut i en nationell strategi. Nu utvecklas den för projektet, Bioekonomi - regioner i samverkan.

WSPs uppdrag för Region Skåne var att ta fram en metod som visade hur stor bioekonomin var i Region Skåne. Metoden gav en nulägesbeskrivning som används som underlag för att ta fram en handlingsplan med syfte att få en ökad bioekonomi. Metoden har varit helt avgörande för att regionen nu betraktas som en föregångare inom bioekonomi både inom Sverige och i Europa.

– Det kanske inte låter så märkvärdigt, men ingen har tidigare tänkt på att det behövs en korrekt nulägesbeskrivning som visar hur stor bioekonomin är i ett givet område. Vår metod har bland annat uppmärksammats i EU men också använts som underlag för att ta fram en nationell definition av bioekonomi, säger Karin Carlsson, miljöekonomisk analytiker, WSP Sverige. 

Nu utvecklas metoden för ett projekt finansierat av Vinnova, kallat Bioekonomi - regioner i samverkan. 

– Målet är att ännu fler regioner skall utreda sitt bioekonomiska näringsliv, så att vi kan skapa en helhetsbild för Sverige där alla har fått en talan. Det kommer sedan förhoppningsvis mynna ut i en nationell strategi för bioekonomi säger Rickard Hammarberg, nationalekonom.

Bioekonomi är en av de starkast växande trenderna på den globala marknaden. Detta med anledning av att det kombinerar tillväxt och hållbarhet istället för att motarbeta varandra. Kortfattat kan det beskrivas som utfasningen av fossilbaserade råvaror till förmån för biobaserade råvaror. För länder som Sverige och Finland, som tillsammans innehar över 30 procent av EUs totala skogstillgångar, ger det stora möjligheter att generera innovation, tillväxt, sysselsättning o.s.v. 

 

För ytterligare information

Karin Carlsson, miljöekonomisk analytiker, WSP Sverige AB
Tel: 010- 10 722 86 27. E-post: karin.carlsson@wsp.com

Rickard Hammarberg, nationalekonom, WSP Sverige AB
Tel: 010 722 89 79. E-post: rickard.hammarberg@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58. E-post: maria.lindfelt@wsp.com