WSP slår samman affärsområdet Analys & strategi och Rail Advisory och bildar WSP Advisory. Syftet är att bredda verksamheten och möjliggöra ett mer komplett erbjudande till kunder, med strategisk rådgivning från det tidiga skedet till den slutgiltiga leveransen i stora samhällsprojekt.

bnr-Advisory

Foto: Alexi Hobbs

Styrkan hos Analys & strategi har varit policyrådgivning med fokus inom samhälls- och näringslivsutveckling, stads- och fastighetsutveckling samt transportanalys och trafikplanering. Rail Advisory har sin spetskompetens inom affärsrådgivning i järnvägsbranschen med bland annat asset management, transaktionsrådgivning, verksamhetsutveckling och upphandlingsstöd för tåg och trafik, samt systemintegration för aktörer inom järnväg. 

– Förändrade ekonomiska förhållanden, nya politiska prioriteringar och nya tekniska lösningar är några av de utmaningar som dagens företag både inom privat och offentlig sektor ställs inför. Med den kunskap som finns på WSP har vi ett ansvar att erbjuda rådgivning som beaktar det helhetsperspektiv stora samhällsprojekt ofta behöver, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Advisory. 

WSP Advisory blir med ca 180 medarbetare den ledande aktören inom strategisk rådgivning i samhällsutvecklingssektorn och kommer bland annat att ta fram strategiska beslutsunderlag inom områden som regional utveckling, infrastruktur, framtidens tåg och stadsutveckling.

– Inom WSP globalt sker en ökad satsning på multidisciplinär rådgivning vid stora projekt. Ett bra exempel är DSB (f.d. Danske Stadsbaner) där WSP ansvarar för strategisk och teknisk rådgivning vid upphandling och införande av hela Danmarks framtida tågflotta. För att möta det ökade behovet av rådgivning från tidigt skede till slutlig leverans kombinerar vi kunskapen inom policy- och affärsrådgivning och skapar WSP Advisory, säger Ulf Larsson, chef för Rail Advisory.
 

 

För ytterligare information

Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Advisory. 
Tel: 010-722 86 79. E-post: fredrik.bergstrom@wsp.com

Ulf Larsson, chef för Rail Advisory WSP Sverige
Tel: 010-722 88 15. E-post: ulf.e.larsson@wsp.com