Sveriges vatten- och avloppssystem står inför stora renoveringsbehov. Hela 25 procent av det rena dricksvattnet som produceras i våra vattenreningsverk når aldrig fram till slutkonsumenten. I Danmark är samma siffra åtta procent.

Nya VA-rör grävs ner