En spaning från Almedalsveckan – det här var snackisarna i samhällsbyggarbranschen

Almedalsveckan går mot sitt slut och vi på WSP kan konstatera att vår kunskap och fakta är efterfrågad i samhällsdebatten. Här bjuder vi på några spaningar från veckan som har kommit att handla om allt från psykisk hälsa till VA-ledningar.

 

Många av de frågor som WSP driver återkommer år efter år i debatten, men 2019 kan vi särskilt se att frågorna kring vattenförsörjning, klimat, elektrifiering och social hållbarhet har varit särskilt tongivande. Bostadsfrågan är ett exempel som är ständigt aktuell men diskussionerna har på flera håll handlat om vem som egentligen har råd att köpa en bostad (endast 74 procent av befolkningen har råd att köpa en nyproducerad bostad, unga med normalinkomst har inte råd att köpa en egen bostad över huvud taget visar rapporter från WSP) och hur bygger vi våra bostadsområden så att vi mår bra, träffas och rör oss? Generellt har frågor som rör social hållbarhet diskuterats mycket, särskilt ur ett hälsoperspektiv. Hur bygger vi ett samhälle som uppmuntrar till rörelse, möten och interaktion? WSP kunde presentera en färsk studie kring den upplevda ensamheten där vi ser att ensamhet paradoxalt nog är större ju fler människor du omger dig med. Mest ensam känner man sig i större städer. Faktorer i stadsmiljön som kan motverka ensamhet menar vi handlar om trygghet, så som avskilda promenadstråk och belysning samt god tillgång till kollektivtrafik. På plats för att diskutera detta fanns både politiken, akademien och byggaktörer. Gemensamt för alla var att frågan klättrat allt högre upp på agendan, men det krävs ett fortsatt tryck och ökad kunskap för att få fler att gå från ord till handling. 

Elektrifiering har varit ett ord som legat på allas läppar 2019, såväl om du pratar om den smarta staden som om klimatfrågan. Vi har pratat elvägar, elflyg, autonoma fordon, ny mobilitet (där WSP presenterade en färsk rapport kring tillväxten av nya mobilitetstjänster och hur den samverkar med kollektivtrafiken) och såklart den gamla hederliga järnvägen. På järnvägstemat höll WSP ett eget seminarium som handlade om framtidens järnväg och om den nya planen som ska läggas. Representant för sittande regering Elin Gustafsson var tydlig kring deras prioritering och investering för framtiden, samtidigt var panelen enig om att intresset för att åka tåg aldrig varit större och att det krävs transparens och kommunikation för att få fortsatt förtroende från allmänheten och de nya resenärer som hittat till tåget. Trafikverkets GD Lena Erixon var tydlig med att underhållet av befintliga spår är av högsta vikt för det fortsatta förtroendet. Anna Lundman, affärsområdeschef på WSP faciliterade samtalet och var efteråt nöjd med att se ett framåtlutat gäng som samverkar allt mer. 

Ett välkommet inslag under veckan blev även vår stadsvandring under ledning av WSPs Mari Ferring. Under temat ”Historiska genidrag - vad kan vi lära av Visby när vi utvecklar framtidens städer?" guidades vi genom Visby och ställdes inför insikten att vi kanske har en del att lära av medeltidens stadsbyggande. Genom att blicka bakåt kan vi blicka framåt.

Många i branschen pratar naturligtvis också om utmaningarna med renovering och utbyggnad av våra urbana system när städer och samhällen växer. Idag bromsas flera planerade utbyggnader på grund av avsaknaden av rör, spår och ledningar. Hur ska vår energiförsörjning se ut i framtiden, räcker elen och hur löser vi kapacitetsbristen i våra ledningar? Våra VA-ledningar är i stort behov av renovering, vad leder det till för konsumenten och hur kan vi skapa medvetande och beteendeförändring kring vattenfrågan i ett land med ett ständigt flöde av rent vatten i kranen? 

WSP tar ansvar för framtiden genom att identifiera och adressera frågor som ligger långt fram men behöver lösningar nu. Det är vårt bidrag till att framtidssäkra världen.

Vi vill tacka alla kunder, partners, experter, talare och politiker som vi haft förmånen att samtala med under veckan!

 

 Seminarie 3 juli "Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna?"

 

 

Seminarie 3 juli "Lagd plan ligger, räcker den och är en framtidssäkrad järnväg ens möjlig?"