Förändringstakten i samhället är hög. Ska vi förstå de långsiktiga och potentiellt omvälvande konsekvenserna krävs framåtriktat tankearbete. Organisationer som inte lyckas inkludera framtiden i sina verksamheter riskerar att bli omsprungna och kanske missar att tillvarata sina kunders behov och önskemål.

Kvinna står framför stor digital skärm med touch-funktion.

Rapporten Fast Moving 2019 blickar framåt och beskriver en bild av hur Sverige kan se ut 2030. Den är framtagen av WSP på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel (nytt fönster) och DLF Service (nytt fönster), och bygger på flera myndigheters, institutioners och företags prognoser och modeller över landets framtida utveckling inom olika områden.

Dessa prognoser och modeller utgör grunden i det vi kallar för Basscenario 2030. Vi beskriver även tre alternativa framtidsscenarier samt vilken effekt de kan tänkas få för Sverige 2030.

Huvudinsikter i Fast Moving Report:

  • vi blir fler – Sverige växer
  • vi blir mer urbana – många kommuner krymper, men inte alla
  •  vi vill bo i staden – speciellt när vi är unga
  • vi blir rikare – särskilt i städerna
  • vi arbetar inom tjänstesektorn
  • vi blir äldre – framförallt på landsbygden
  • vi blir mer välutbildade – men inte alla
  • vi konsumerar mer – men annorlunda
  • vi fortsätter ta bilen
Läs mer och ladda ner rapporten på Fas Moving Report 2019:s hemsida