WSP har under de senaste åren utvecklat varumärket i flera steg, bland annat genom en omfattande rebrand och kommunikationskonceptet ”Vi framtidssäkrar världen”. Helene Schöldsten har lett arbetet som tillförordnad kommunikationschef under det senaste året men nu är det klart att hon tar en ordinarie roll som företagets kommunikationschef.

Helene Schöldsten

Under sin tid som tillförordnad kommunikationschef har Helene tillsammans med ledningen och sitt team utvecklat WSPs kommunikation. I veckan fortsätter WSPs kommunikationskoncept där fokus nu ligger på hur bolaget är en del av att framtidssäkra världen från översvämningar, vattenbrist och förorenat dricksvatten.

– Det känns jättebra att få fortsätta resan som vi påbörjat inom WSP. Vi är väl kända i branschen, men har en utmaning när det gäller att nå ut bredare. WSP spelar en viktig roll i samhället och vi vill att fler ska känna till och förstå vad vi kan bidra med. Vi ser att vår kommunikation når ut och att fler får upp ögonen för WSP. Med den energi och den kunskap som finns inom bolaget tvivlar jag inte på att vi nu kommer ta ytterligare kliv framåt under det kommande året, säger Helene Schöldsten.

Helene Schöldsten har lång erfarenhet från olika kommunikationsroller, bland annat som kundansvarig på flera olika kommunikationsbyråer samt från ledande marknadspositioner på Microsoft i både Sverige och i Seattle. Nyligen nominerades hon till Årets kund i kommunikationsbranschens reklamtävling ”Spinn 2019”.

– Vår bransch förtjänar mer utrymme och det finns en stor nyfikenhet för våra frågor. Vi står för lösningarna på många av framtidens utmaningar och det lockar människor att vara en del av det. Det syntes inte minst i senaste karriärundersökningen från Universum då bolagen i vår bransch klättrade snabbast av alla. Dessutom är vi inom WSP en global aktör med 50 000 medarbetare världen över vilket bidrar ytterligare, säger Helene.

På wsp.com kan du ta del av WSP kommunikationskoncept "Vi framtidssäkrar världen" där bolaget sätter ljus på aktuella samhällsfrågor så som mobilitet, social hållbarhet, urbanisering och nu också framtidens vattenförsörjning.

För mer information vänligen kontakta:

Helene Schöldsten, kommunikationschef WSP
helene.scholdsten@wsp.com
010-721 03 41