WSP har på uppdrag av Svenskt Näringsliv analyserat de systematiska hinder och barriärer som finns för unga vuxna för att få sin första bostad i en svensk storstadsregion. Vi har också genomlyst de bostadspolitiska instrument för unga som finns runtom i världen samt tittat på vilka bostadspolitiska instrument som kan vara relevanta för Sverige.