Jämställdhetsmål 2021: Gapet ska vara noll

WSP har haft en snabb utveckling när det gäller andelen kvinnor på chefspositioner, från 17 procent 2014 till 28 procent idag. Andelen kvinnor totalt har gått från 34 till 36 procent. Målet i WSPs strategi 2019-2021 är att ha lika stor andel kvinnor på chefspositioner som andelen kvinnor totalt.

Trots den snabba utvecklingen sätter nu WSP ytterligare fokus på frågan genom att sätta upp ett tufft mål – 40 procent kvinnor, både totalt och på chefspositioner. Denna andel står i proportion till andelen kvinnor med teknisk högskoleutbildning i Sverige idag som ligger på runt 30-35 procent. 

 


Maria Lindfelt

– Jag är väldigt stolt att se att våra insatser för ökad andel kvinnor på chefspositioner gett så fina resultat. Vi har mer än halverat gapet mellan kvinnliga medarbetare och kvinnliga chefer, från 17 till 8 procentenheter. Och när vi nu går in i en ny strategiperiod för WSP spänner vi bågen ytterligare. Vi är övertygade om att det inte finns någon anledning att det ska finnas ett gap överhuvudtaget, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

–  Det kräver ett stort engagemang och förståelse i hela organisationen för att nå ända fram. Men vi på WSP har en unik företagskultur och genuint engagemang vilket bådar gott för det fortsatta arbetet framåt, säger Maria Lindfelt.  

Läs mer om hur WSP arbetar för mångfald och en inkluderande kultur.