WSP-koncernen har haft ett starkt tredje kvartal med ett finansiellt resultat i linje med ledningens förväntningar. På Europa- och Nordennivå rymmer kvartalet två viktiga förvärv som placerar WSP på nya marknader och stärker bolaget på hållbarhetssidan.

Magnus Meyer

WSP-koncernens tredje kvartal visar en god utveckling med en nettoomsättning på 1,7 miljarder kanadensiska dollar vilket är 15,3 procent mer än samma kvartal 2018. Den organiska tillväxten ligger på 4,4 procent för kvartalet. EBITDA är 168,7 miljoner kanadensiska dollar, vilket är 35,5 procent högre än samma kvartal förra året. EBITDA-marginalen för kvartalet ligger på 17 procent (proforma justerad EBITDA exklusive effekten av IFRS16 var 13,2%).

Även i Norden och Europa har WSP en god utveckling och fortsätter dessutom att växa.

– Vi har vi ett starkt kvartal bakom oss med fortsatt bra orderingång inom samtliga sektorer. Vi passerar dessutom flera viktiga milstolpar så som 16 000 medarbetare i Europa och 50 000 medarbetare globalt. Vi stärker därmed vår ställning som det ledande teknikkonsultbolaget i Europa och stärker dessutom vår position inom miljö och klimat. Målet i vår strategi för 2021 är att vara 20 000 medarbetare i Europa, säger Magnus Meyer, europachef på WSP.

Det har varit ett händelserikt kvartal där förvärven av danska Orbicon och nederländska Lievense stärker tillväxten i Europa.

– WSP-koncernen ser hur väl vi utvecklats i Norden och Storbritannien och nu ökar vi fokus även i andra delar av Europa. Att vi nu finns på ytterligare viktiga marknader så som Nederländerna är en bra början på resan. Att vi samtidigt förstärker vår expertis inom hållbarhetsområdet ligger i linje med hur vi vill utvecklas och med kundernas behov, menar Magnus Meyer.

Att hållbarhet fortsätter att bli allt viktigare i den allmänna debatten, bland kunder och i WSP-koncernen råder det inget tvivel om. WSP har sedan länge följt upp hur bra bolaget är på att erbjuda hållbarhetsrådgivning i sina uppdrag. Den siffran har länge varit hög och fortsätter att öka.

– Vi kan göra stor skillnad med vår kunskap och rådgivning, därför är detta vårt viktigaste hållbarhetsmål. Det är även uppmuntrande att notera att de kunder som vi erbjudit hållbarhetsrådgivning generellt är våra mest nöjda kunder, förklarar Magnus Meyer.

Mer fakta och siffror om kvartalet för WSP-koncernens finns här: https://www.wsp.com/en-GL/news/2019/wsp-reports-solid-third-quarter-results-and-executive-leadership-changes
 

Höjdpunkter under kvartalet som gått