Rebecca Deutsch är ny gruppchef för WSPs landskapsarkitekter i Stockholm. Hon kommer närmast från Nyréns arkitektkontor där hon varit affärsstrateg och uppdragsansvarig/handläggande landskapsarkitekt. Senast ansvarig för Ahlgrens torg och Ahlgrens park i den nya stadsdelen Godisfabriken på den gamla Läkeroltomten i Gävle.

Rebecca Deutsch

Rebecca Deutsch har en bred kompetens inom hållbar stadsbyggnad och har arbetat i samtliga skeden från detaljplaneunderlag till gestaltning och detaljprojektering.

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Rebecca. Hennes ledarkompetens, breda nätverk och affärsmässighet i kombination med erfarenhet av såväl stadsplanering som gestaltning passar perfekt i hennes nya roll som gruppchef och uppdragsansvarig, säger Maria Hernberg, avdelningschef Landskapsarkitektur i Stockholm.

På WSP ansvarar Rebecca för ett femtontal landskapsarkitekter och ingenjörer med inriktning mot gestaltning, detaljprojektering, utredningar och hållbar landskapsarkitektur. Hon får även ansvar för teknikområdets nationella arbete med visualisering och illustrationer.

– I projektarbete, både tidiga skeden och genomförande, drivs jag av att hitta synergier mellan kundens behov och projektets olika intressenter. Landskapsarkitekturen har en viktig roll genom att arbeta brett med flertalet olika teknikområdet och framgångsrik landskapsarkitektur skapas genom samarbete. I min nya roll är jag glad över att vara en del av ett stort kontor i såväl Sverige som globalt. De tekniska kunskaper som finns på WSP gör att våra landskapsarkitekter kan kombinera estetiskt tilltalande miljöer med framtidssäkrade helhetslösningar, säger Rebecca.

Med anställningen av Rebecca stärker WSP sin synlighet i både nya och bredare målgrupper och ökar därmed förutsättningarna till att arbeta ännu närmare våra beställare.

För mer information vänligen kontakta;

Maria Hernberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Avdelningschef Landskapsarkitektur
maria.hernberg@wsp.com 

Rebecca Deutsch
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Gruppchef Landskapsarkitektur
rebecca.deutsch@wsp.com   

Läs mer om landskapsarkitektur