Fenomenet med delade transporttjänster har snabbt exploderat i flertalet svenska städer men i andra länder som kommit lite längre finns lärdomar att dra. WSP har studerat ett antal världsstäder där datadelning, maxtak och striktare reglering lett till bättre förutsättningar.

Kvinna åker elscooter på gata i stadsmiljö