Ny rapport kring mobilitet släpptes under Almedalen

WSP har tillsammans med bland andra Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket tagit fram rapporten "Delad mobilitet idag och framtiden" som presenterades på tisdagen under Almedalsveckan.

 

Rapporten är den första samlade analysen av hur stort resandet faktiskt är med de nya mobilitetstjänsterna i Sverige i dag. Den innehåller även den första prognosen om resandeutvecklingen till år 2030 om de skulle subventioneras som övrig kollektivtrafik. Dessutom presenteras analyser av hur tjänsterna påverkar kollektivtrafiken, utsläppen av växthusgaser och människors tillgänglighet.

Du kan läsa rapporten här samt få mer info här.