Arbetet med den nya bussterminalen i Slussen är i full gång. WSP har bland mycket annat bidragit med viktig kunskap och kompetens gällande säkerheten. Idag publicerar Projekt Slussen en kort sammanfattning av säkerhetskonceptet och en intervju med Johan Lundin, brandingenjör och tekn. dr. på WSP.

Johan Lundin

Förutom brand och säkerhet har WSP uppdrag i projektet inom väg- och markprojektering, bergteknik, anläggningskonstruktion, broteknik, trafikplanering, geoteknik, markexploatering, fältmätning, el, ljusdesign, VS, hydrogeologi, riskanalys, arbetsmiljö, miljö, tele, akustik, projektledning, produktionsplanering samt vatten och avlopp.

Slussens bussterminal