Stadskärnorna med bäst framtidsutsikter – här är hela listan

När WSP undersökt utsikterna för 67 svenska stadskärnor rankades Jönköping högst. Stadskärnan har enligt undersökningen de bästa ekonomiska och demografiska förutsättningarna för framtiden. Positiv befolkningsökning, hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv och god ekonomi bland de boende i staden är områden som rankas högt i undersökningen.

Karta där stadskärnan är markerad

För att avgränsa respektive stadskärna har WSP utgått från en central punkt i staden och inom en radie av 750 meter studerat de olika parametrarna. 

Stadsbarometerindex 77

Jönköping är stadskärnan med högst stadsbarometerindex på 77. Följt av Karlstad (76) och Lund (75). I botten ligger Falköping med ett index på 31.

Befolkning 5113

Befolkning i svenska stadskärnor i snitt (exklusive de tre storstäderna). Norrköping är den stadskärna som har flest invånare med 12089 personer. Mariestad har den minsta befolkningen i sin stadskärna med 1846 invånare.

Norrköping vs Piteå

Norrköpings stadskärna har den högsta andelen under 65 år, medan Piteå är den stad med äldst befolkning.

13 %

I genomsnitt är dagbefolkningen 13 procent större än nattbefolkningen i svenska stadskärnor. Störst dagsbefolkning har Umeå som har över tre gånger så många invånare i stadskärnan på dagen än på natten. I andra vågskålen hamnar Eslöv där befolkningen är 30 procent färre dagtid än nattetid.

21 %

Andelen höginkomsttagare i stadskärnorna (mer än 333 194 kronor per år och person). Högst andel höginkomsttagare finns i Helsingborgs stadskärna med 38 procent. Minst andel höginkomsttagare har Kristinehamns stadskärna där samma siffra är 9 procent. 

10 %

Befolkningen i stadskärnan utgör knappt 10 procent av befolkningen i kommunen.

Lund 78 %, Katrineholm 26 %, riksgenomsnitt 41 %, WSP.

I Lund har 78 procent av befolkningen i stadskärnan en högre utbildning. Jämfört med 26 procent av Katrineholmsborna. Riksgenomsnittet är 41 procent.

Gatuplansverksamhet 17 %, kunskapsintensivt 23 %, offentlig förvaltning 42 %, WSP.

Andel sysselsatta inom olika områden. Högst andel sysselsatta inom gatuplansverksamhet har Visby stadskärna med 35 procent. Flest sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv har Oskarshamn med 49 procent och flest anställda inom offentlig förvaltning har Västervik där 66 procent är sysselsatta inom sektorn. 

Trollhättan 82 %, Lund 37 %, WSP

Lund har Sveriges minst biltäta stadskärna, i stadskärnan är andelen bilar endast 37 procent i förhållande till biltäthet i kommunen som helhet. Därefter kommer Södertälje (56 %) och Norrköping (57 %). Mest bilar finns i Trollhättans stadskärna (82 %).

Shopping

35 procent av arbetstagarna i Visbys stadskärna är sysselsatta inom handel-, hotell och restaurangnäring vilket är högst andel i Sverige där snittet är 17 procent.