Den här veckan samlas experter, beslutsfattare och näringsliv från världens alla hörn i Stockholm för att utbyta tankar och idéer på området vatten. WSP var på plats på World Water Week och bidrog med insikter kring vattenfrågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

""

Över 3000 personer samlas i Stockholm under World Water Week som i år går under temat ”Water for Society: Including all”. Vatten har en central roll i våra samhällen, men medvetandet kring utmaningarna kring vattenförsörjningen hos allmänheten skulle behöva höjas. Det var panelen på WSPs seminarium ”Future Ready - water for all in the cities of tomorrow” på måndagen överens om. 

På plats för att diskutera vattenfrågan utifrån olika städers perspektiv fanns Patrik Guné, chef för WSP transport och infrastruktur i Singapore, Erik Karlsson, strategisk planering, Stockholm Vatten, Michal Pancewicz, WSP Polen, Maria Brogren chef hållbarhet och innovation samt Anna Dahlman Petri, avdelningschef och Thought Leader inom vatten hos WSP.

Trots att panelen representerade vitt skilda städer var utmaningarna ganska lika. Det handlar om infrastruktur som behöver rustas upp och byggas ut i takt med att befolkningen växer, det handlar om att förbereda sig för kommande klimatförändringar, och det handlar framför allt om en beteendeförändring kring hur man använder vatten. Som exempel räknar Singapore med att vattenanvändningen kommer att dubbleras inom de kommande 40 åren. Ett ökat medvetande kan hejda den utvecklingen. 

I Warsawa som befinner sig i stark urbanisering höjde man taxan på vatten under en begränsad tid för att kunna göra de moderniseringar som behövdes, ett sätt att också få allmänhetens förståelse. När staden uppnått de uppsatta målen återgick taxan som utlovat till ursprungliga nivåer.

En utmaning som Erik Karlsson från Stockholm Vatten lyfte är attraktiviteten för att arbeta i branschen, idag är det kompetensbrist på området och flera branscher drar i samma kompetenser.

- Jag efterlyser en större och bredare debatt kring vattenfrågan, vi behöver diskutera de långsiktiga investeringarna. Hur ser arbetet ut de kommande 20 åren och hur ska vi prioritera?, avslutade Maria Brogren.