Den här veckan samlas experter, beslutsfattare och näringsliv från världens alla hörn i Stockholm för att utbyta tankar och idéer på området vatten. WSP var på plats på World Water Week och bidrog med insikter kring vattenfrågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

"