WSP är ett av världens första företag som är certifierade enligt WELL Performance Testing. Certifieringen innebär att WSP är behöriga att tillhandahålla oberoende, tredjepartsverifiering för byggprojekt som bedriver WELL-certifiering till stöd för människors hälsa, produktivitet, välbefinnande och komfort.

Eminent, Sverige

Ökad tillgänglighet för WELL-certifiering

Processen med att registrera WSP som en WELL Performance Testing Organisation initierades av Eleftherios Zacharakis på WSP Environmental och själv en WELL Accredited Professional (WELL AP).

– Fram till nyligen var endast GBCI (Green Business Certification Inc.) auktoriserade att genomföra verifieringsmätningar på projekt som söker WELL-certifiering. GBCI bestämde sig för att göra tjänsten tillgänglig på den öppna marknaden genom att skapa oberoende WELL Performance Testing Organisations som använder GBCI-utbildade WELL Performance Testing Agents. Det gör att tillgängligheten för WELL-certifiering ökar och den blir mer hållbar för projekt på olika platser, eftersom lokala agenter kan anlitas, förklarar Eleftherios.
 

WSPs första WELL Performance Testing Agents

För att kvalificera sig som en WELL Performance Testing Organisation måste företaget ha minst en godkänd WELL Performance Testing Agent och minst en WELL AP (Accredited Professional).

– WSP har i dag 20 WELL AP-resurser i Kanada, USA, Mexiko, Australien, Hongkong, FAE, Sverige, Storbritannien och Tyskland, som stödjer kunder runt om i världen. Två av våra kollegor i Sverige, Hans Wetterlund och Stefan Lundell, deltog i den näst första GBCI Performance-Testing Workshop som genomfördes, i Paris, och blev de första inom WSP som blev behöriga WELL Performance Testing Agents, säger Eleftherios.

Hans Wetterlund, som är specialist på byggnadsfysik och byggnadsenergi, beskriver rollen som Testing Agent.

– Vi utför de slutliga mätningarna för att verifiera byggnadens prestanda för GBCIs räkning och täcker in de fem viktiga områdena akustik, vattenkvalitet, luftkvalitet, belysning och termisk komfort. Utbildningen var en intensivkurs under två dagar med fokus på Testing Agents roller och ansvarsområden, de olika certifieringsstegen, förberedelser för och genomförande av prestandabedömningar samt att ta fram rapporter för GBCI, säger Hans Wetterlund.

Fler WSP-medarbetare kommer att utbilda sig till WELL Performance Testing Agents, då efterfrågan på tjänsten ökar i hela världen. Fram tills dess räknar Hans och Stefan med att ha fullt upp med att certifiera byggnader runt om i Europa och även på andra platser.
 

Fördelar med en helhetsstrategi

WSP erbjuder redan certifieringstjänster för kunder i Sverige, inklusive att arbeta med hela processen för WELL-certifiering med en utvecklare på regionkontoret i Göteborg.

– Vi genomför förtestning i enlighet med WELL Building Standard för att bedöma prestanda hos vår kunds befintliga kontorsinteriörer, som renoverades för cirka två år sedan. Som konsulter till kunden kommer vi se hur de ligger till enligt WELL Building Standard och ge dem råd om nödvändiga förändringar. Som Testing Agents för GBCIs räkning kommer vi genomföra en tredjepartsverifiering för certifiering. Fördelen för WSP när vi erbjuder denna nya tjänst inom prestandatestning är att vi kan arbeta med en helhetsstrategi, där våra rådgivningstjänster inom hållbarhet och välbefinnande förstärks av våra nya insikter i de tekniska kraven för certifiering ute i verkligheten, säger Eleftherios.

När det gäller hälsa och välbefinnande i en del av våra nya kommersiella byggnadsprojekt ser vi att våra kunder vill implementera grundläggande funktioner, system och tjänster i byggnaderna till nytta för deras hyresgäster. Vi kan med andra ord hjälpa till att skapa nya byggnader som är ”välbefinnande-klara” och stödja deras hyresgäster när och om de vill WELL-certifiera de egna lokalerna.
Mark Bessoudo chef, forskning, WSP Kanada

Sprida kunskap för att öppna dörrar

– Vi hoppas att vi genom att tillföra detta helt nya kompetensområde till vårt utbud av tjänster för hållbara byggnader kan bidra till att sprida kunskap om fördelarna med testning och uppmuntra fler klienter att satsa på detta när det gäller befintliga byggnader och interiörer. För WSPs del ser vi fram emot att dörrar öppnas till nya möjligheter att stödja våra kunder i arbetet med att skapa sunt och hållbart byggda miljöer och genom certifiering ge fastigheternas ägare och deras hyresgäster tryggheten i att veta att deras lokaler är designade för att främja hyresgästernas välbefinnande och produktivitet, säger Mark Bessoudo, WSP Kanada.

WSP blev godkända som WELL Performance Testing Organisation i mars 2019 och kan nu stödja kunder under hela processen för WELL-certifiering, inklusive förtestning, certifieringsadministration och kontinuerlig testning av byggnaders prestanda på plats.

WELL Building Standard, som administreras av GBCI (Green Business Certification Inc.), kan tillämpas både på nya och befintliga byggnader och på interiörer. En majoritet av alla WELL-certifierade projekt finns i dag inom sektorerna för kommersiella byggnader och bostadshus, men sektorerna för utbildning, hotell/restaurang och sjukvård förväntas följa efter när intresset för WELL fortsätter att öka.

 

Vill du ha mer information om någon del av WELL Building Standard-certifiering kontaktar du:

Sverige: Hans Wetterlund, Göteborg och Stefan Lundell, Göteborg

USA: Narada Golden, New York och Mohammad Abbasi, Chicago

Kanada: Mark Bessoudo, Toronto och Maeri Machado, Vancouver           

UK: Laura Mayne, Edinburgh och Harry Knibb, London

FAE:  Farah Yassine, Dubai

Australien: Ben Gibbs, Brisbane och Ruvini Silva, Melbourne