WSP har på uppdrag av Hyreshem Malmö, GreenBuilding-certifierat ett helt fastighetsbestånd med 41 befintliga byggnader i bostadsområdet Annestad i Bunkeflostrand utanför Malmö. 

Annestad med dess hus från ovan

– Det känns riktigt kul att Domesticas långsiktiga arbete med investeringar inom hållbarhet har gett utdelning i form av att Hyreshem har erhållit GreenBuilding-certifiering, säger Lulu Valevie, portföljförvaltare på SEB Investment Management AB.

Under 2017–2018 investerade SEB:s bostadsfond Domestica i en bergvärmeanläggning för att sänka energianvändningen och minska miljöpåverkan i dotterbolaget Hyreshem Malmös hyresbestånd i Bunkeflostrand, Malmö. Åtgärden vidtogs för att, förutom att sänka driftkostnaderna och starkt reducera miljöpåverkan, miljöcertifiera fastighetsbeståndet. Bergvärmeanläggningen resulterade i uppnådda miljöcertifieringskrav, och därmed kunde GreenBuilding-certifiering av fastighetsbeståndet möjliggöras.

– Det som är unikt med projektet är att det är en storsatsning i befintligt bostadsbestånd för sänkt energianvändning, minskad klimatpåverkan och en möjlighet för fastighetsägaren att framtidssäkra sitt fastighetsbestånd för att vara redo att bemöta investerare som ställer allt högre miljökrav på sina investeringar, säger Sara Espert, energikonsult på WSP.

Bergvärmeanläggningen i Bunkeflostrand försörjer 789 lägenheter med värme och varmvatten. Anläggningen omfattar totalt nio geoenergicentraler med installerad värmepumpseffekt om cirka 1,45 MW samt 86 energibrunnar på 350 meters djup per styck med energikollektor.

– Vi är väldigt stolta och glada över att våra 41 byggnader blivit certifierade med GreenBuilding och vi har haft ett väldigt bra samarbete med WSP för att lyckas med detta, säger Hyreshems förvaltare Clas Ivarsson på Riksbyggen. 

GreenBuilding är en miljöcertifiering för fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Certifieringskravet i GreenBuilding är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare. GreenBuilding var ett EU-initiativ under 2004–2014 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. 

Läs mer om WSPs tjänster inom miljö- och hälsocertifieringar av byggnader.