WSP och Specialfastigheter Sverige AB har tecknat ramavtal avseende projekterings-, projektlednings- och specialisttjänster. Avtalet gäller projekt i hela Sverige och sträcker sig med förlängningsmöjligheter i upp till sju år.

Inköpare Specialfastigheter och WSPs operativa chef skakar hand.

Emelie Persson, Inköpare Specialfastigheter och WSPs operativa chef Mickey Johansson.

Specialfastigheter och WSP har haft ett långvarigt samarbete i många komplexa projekt som till exempel Kronobergshäktet, Tingsrätten i Lund och Säkerhetspolisens nya huvudkontor i Solna.

– Vi ser fram mot ett fortsatt samarbete, säger Göran Cumlin, Chef Projekt och Utveckling på Specialfastigheter. Tillsammans kan vi utveckla det gemensamma arbetet med både tekniska lösningar och arbetsprocesser för ökad effektivitet i våra projekt. Något som i sin tur stödjer våra kunders verksamheter på ett bra sätt.

WSPs operativa chef Mickey Johansson ser stora fördelar med att parterna nu kommer att samverka även på strategisk nivå, vilket ligger helt i linje med WSPs övergripande strategier.

– Genom WSPs breda kompetens och rikstäckande verksamhet ser vi stora möjligheter att fortsätta det framgångsrika samarbetet med Specialfastigheter, säger Mickey Johansson, Operativ chef för WSP Sverige.

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Säkerhet är en av Specialfastigheters viktigaste frågor.