WSP och Specialfastigheter Sverige AB har tecknat ramavtal avseende projekterings-, projektlednings- och specialisttjänster. Avtalet gäller projekt i hela Sverige och sträcker sig med förlängningsmöjligheter i upp till sju år.

Inköpare Specialfastigheter och WSPs operativa chef skakar hand.

Emelie Persson, Inköpare Specialfastigheter och WSPs operativa chef Mickey Johansson.