WSP har tilldelats första platsen på ramavtalet för Täby park, ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. Täby park kommer att växa fram på den gamla galoppbanan när Täby tar ytterligare ett steg på vägen att skapa en levande stadsdel med människan i centrum. Här ska gröna miljöer tillsammans med hållbara transporter och möten människor emellan prioriteras.

Människor rör sig på gångväg mellan skog och flerbostadshus i det som ska bli Täby park

Täby park, Gröna slingan. Visionsbild: Viktor Kjellberg Double action AB, Täby kommun

Stadsdelen blir en viktig del i byggandet av framtidens Täby. Galoppfältets tidigare karaktär som en avskild ”ö” i mitten ska nu omvandlas till en öppen men samtidigt intim stadsdel. Ett stor fokus i den nya stadsdelen är grönstrukturen som består av en stor stadspark och flertalet gröna rum. Cykelvägar och torg är viktiga delar som ska bidra till att skapa ett tryggt och attraktivt område. Samtidigt skapas goda förbind¬elser till resten av Täby och i förlängningen till hela norra Storstockholm. 

– Vi ser fram emot att realisera Täby kommuns visioner om att skapa den stadskaraktär som vi vet är så viktig för att människor ska få en bra känsla på en sådan här plats, säger Christina Leander, landskapsarkitekt och multidisciplinär uppdragsledare på WSP.

Christina Leander har många års erfarenhet av att leda stora stadsbyggnadsprojekt. Hon känner en stolthet över att företagets redovisning av kvalitets- och miljöarbete var en av de avgörande faktorerna som ledde till WSPs höga ranking. Det var även WSPs förmåga att presentera en sammansvetsad projektorganisation med kompetens och kunskap från liknande uppdrag som bidrog till topplaceringen.

– Det är en stor fördel att alla kompetenser för projektet är samlade under samma tak. Placeringen som etta på ramavtalet är en kvalitetsstämpel för oss och visar att vi är duktiga på det vi gör, säger Marie von Matérn, regionchef för WSP Samhällsbyggnad i Stockholm.

Uppdraget som innehåller flertalet olika detaljplaner ställer höga krav på samordning och uppföljning och innebär ett nära samarbete med Täby Park AB och Täby kommun. Omfattningen rymmer såväl tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsprojektering för utredningar, som förprojektering av detaljplaneområden samt projektering av markhandlingar till förfrågningsunderlag. Fjorton olika teknikområden är involverade, däribland landskapsarkitektur och gestaltning, väg och mark, geoteknik och hydrologi och belysning.

– Samordning, uppföljning och god kommunikation med beställaren såväl som mellan en mängd olika teknikområden och delområden är en avgörande faktor i den här typen av projekt. Det kan låta torrt men är grundläggande för att kunna uppfylla de höga förväntningar som finns på framtidens samhällsbyggnad, säger Christina Leander.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Leander
christina.leander@wsp.com
010-722 84 28

Marie von Matérn
marie.matern@wsp.com
010-722 83 87