WSP har tilldelats första platsen på ramavtalet för Täby park, ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. Täby park kommer att växa fram på den gamla galoppbanan när Täby tar ytterligare ett steg på vägen att skapa en levande stadsdel med människan i centrum. Här ska gröna miljöer tillsammans med hållbara transporter och möten människor emellan prioriteras.

Människor rör sig på gångväg mellan skog och flerbostadshus i det som ska bli Täby park

Täby park, Gröna slingan. Visionsbild: Viktor Kjellberg Double action AB, Täby kommun