Två WSP-projekt är nominerade till CEEQUAL Exceptional Achievement Awards. Det stod klart när arrangören Sweden Green Building Council presenterade årets nomineringar för bästa hållbara projekten i Sverige. 

CEEQUAL är ett program för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Sedan 2011 delas CEEQUAL Exceptional Achievement Awards ut till projekt som utmärkt sig ur ett CEEQUAL-perspektiv. De två nominerade projekten som WSP arbetat med är långtidsparkeringen på Arlanda och Flens framtida vattenförsörjning. WSP har i båda uppdragen utvecklat nya arbetssätt som man senare även nyttjat i andra projekt. Vilka vinnarna blir avslöjas på CEEQUAL Exceptional Achievement Awards i London den 25 november. 

Vid långtidsparkeringen vid Arlanda har alla aktörer tillsammans tagit ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågan, vilket har gett många positiva effekter, från tidig projektering till färdig anläggning och driftsättning. 

Hållbarhetsarbetet i projektet Flens framtida vattenförsörjning startade redan i projekteringen. Genom hela projektet gjordes medvetna val för att projektet skulle bli så hållbart som möjligt. 

Användningen av CEQUAL förutspås öka markant de närmaste åren inom den nordiska anläggningsbranschen. Flera stora beställare såsom Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) i Sverige och Nye Veier i Norge kommer ha krav på CEEQUAL-certifiering vid upphandlingar av entreprenader.

Hållbarhetscertifiering av långtidsparkering vid ArlandaFlens framtida vattenförsörjning