WSP satsar på forskning om solel i bebyggd miljö

Det finns ett stort behov av ny, mer hållbar teknik inom samhällsbyggandet för att klara de utmaningar samhället står inför. Försök att införa ny teknik i samhällsbyggandet stöter dock ofta på hinder. De nya lösningarna passar inte in i byggprocessen och motverkas ofta av befintligt regelverk eller branschpraxis. För att ny teknik ska kunna ta steget från pilotprojekt till att användas i helt ”vanliga” byggprojekt behöver den hitta in i befintliga processer och förankras bland många aktörer.