Ett nytt akutsjukhus ska byggas i Västerås som ett steg i att utveckla framtidens sjukvård i Region Västmanland. I dagarna blev det klart att LINK arkitektur, i samarbete med Carlstedt Arkitekter och WSP, har valts ut för arkitektuppdraget av det 85 000 kvm stora akutsjukhuset och dess utemiljö. WSP har helhetsansvaret för landskapsarkitektur i uppdraget.

De tänkta byggnaderna för akutsjukhus i Västerås bildar ett H

– Vi är oerhört glada och stolta över att få vara med och utveckla framtidens vårdmiljöer i Västerås. Vi ser fram emot att bidra till en positiv samhällsutveckling inom vårdsektorn tillsammans med Region Västmanland, säger Maria Hernberg, avdelningschef Landskapsarkitektur på WSP.

WSP vill att utemiljön ska bidra till ett rogivande lugn och fungera som en grön lunga, ett andrum för patienter, besökande och personal på sjukhuset. I uppdraget innefattas även utmaningen att samordna behovet av en lugn, grön utemiljö med kraven på att ambulanser, taxi och transporter ska komma fram på ett smidigt sätt.

– Vi vet ungefär hur vården kommer att se ut tio år fram i tiden, men inte mycket längre än så. Därför måste vi rita med flexibilitet, generalitet och elasticitet som ledord, så att vi får vårdbyggnader och miljöer som står sig betydligt mycket längre än så. Det här sjukhuset är till för oss, våra barn, våra barnbarn och våra barnbarnsbarn, säger Anna Espling Rolf, ansvarig för vårdarkitektur på LINK arkitektur, och uppdragsansvarig för det nya akutsjukhuset.

WSP har genom flera tidigare nära samarbeten med LINK gedigen erfarenhet och höga ambitioner i sina vårdprojekt med en stor andel gröna gårdar såväl som parker på bjälklag och tak. Däribland den omfattande ombyggnaden av SÖS som nu pågår men även Skandionkliniken i Uppsala och Danderyds sjukhus.

Uppförandet av akutsjukhuset beräknas ta cirka åtta år från byggstart.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hernberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA, WSP
010-722 84 25
maria.hernberg@wsp.com 

Victoria Hörnedal, Programchef, Region Västmanland
021-17 56 24
victoria.hornedal@regionvastmanland.se


Läs mer om sjukhuset här: https://regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras