WSP har vunnit en ramavtalsupphandling i Täby kommun avseende landskapsarkitektur, markprojektering, VA och geotekniska undersökningar. Ramavtalet löper på två år efter kontraktstecknande med möjlighet till två års förlängning.

Täby kommunhus väl upplyst på kvällen

Foto: Mikael Sjöberg

I WSPs uppdrag ingår både utredningsuppdrag som projekteringsuppdrag i 3D och kan innefatta såväl nybyggnad, renovering, om- eller tillbyggnad av kommunens objekt, från programhandling till relationshandling.

Täby är en del av den expansiva Stockholmsregionen och en viktig tillväxtmotor för Storstockholm. Genom en offensiv satsning på ökat bostadsbyggande, expanderande näringsliv och på förbättrad service med stor valfrihet är visionen att Täby fram till år 2030 ska utvecklas till en attraktiv och stark del av Stockholmsregionen, en av Storstockholms regionala stadskärnor. Det nya Täby som växer fram byggs stadsmässigt i de centrala delarna samtidigt som de stora grönområdena ska bevaras för rekreation och fritid.

– Vi är stolta över att få förtroendet att vara leverantör av utrednings- och projekteringstjänster i samband med Täby kommuns expansion. Att tilldelas en plats på ramavtalet är ett kvitto på att Täby kommun värdesätter våra projekt och att vi levererar med hög kvalitet, säger Marie von Matern, regionchef på WSP i Stockholm.

WSP fick högsta poäng för sin genomförandebeskrivning som var ett kvalitetskriterium för att tillföra stort mervärde. Med en genomförandebeskrivning som upplevs vara mycket förtroendeingivande och som helt möter bedömningsgrunderna och innehöll inga brister.

– Det är en stor fördel att vi har samtliga kompetenser samlade i vår organisation och därför kan erbjuda både den erfarenhet och bredd som Täby kommun efterfrågar, säger Marie von Matérn.

I anbudet kunde WSP referera till både nominerade och prisade referenser från Stockholmsområdet vilka spänner över flera teknikområden och som möter Täby kommuns behov. Exempelvis Tätskiktsrenoveringen av projekt Sergels Torg som nominerades till Årets Bygge 2019 och Glömstaskolan som vann Huddinge kommuns byggnadspris 2018. Även aktivitetsparken i Duvnäs Utskog ingick som en referens. Det är en tillgänglighetsanpassad aktivitetsyta för alla åldrar med syfte att bjuda in även den mindre vane motionären till att röra på sig.

– Det är extra roligt att få lämna referenser som erbjuder lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Våra referenser är goda exempel på hur vi konkret jobbar med sociala hållbarhet så som folkhälsa, i utformningen av våra offentliga rum. Det skapar en bra utgångspunkt för att möta Täby kommuns höga ambitioner samtidigt som vi skapar goda förutsättningar att stärka de sociala aspekterna i kommunen, säger Maria Hernberg, avdelningschef för Landskapsarkitektur på WSP i Stockholm och ansvarig arkitekt för Glömstaskolans utemiljö.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Marie von Matérn, regionchef WSP Samhällsbyggnad Stockholm
marie.matern@wsp.com
010-722 83 87

Maria Hernberg, avdelningschef landskapsarkitektur Stockholm
maria.hernberg@wsp.com
010-722 84 25

Freija Carlstén, anbudssamordnare, landskapsarkitektur Stockholm
freija.carlsten@wsp.com
010-7227369