WSP har under decennier erbjudit fältgeotekniska utredningar och har under de senaste åren tagit stora initiativ för att utveckla verksamheten. Genom att prioritera medarbetarnas säkerhet har kvaliteten på utredningarna blivit än bättre samtidigt som jämställdheten inom teknikområdet ökat.