WSP har under decennier erbjudit fältgeotekniska utredningar och har under de senaste åren tagit stora initiativ för att utveckla verksamheten. Genom att prioritera medarbetarnas säkerhet har kvaliteten på utredningarna blivit än bättre samtidigt som jämställdheten inom teknikområdet ökat.

WSP har stort fokus på medarbetarnas säkerhet och har genomfört ett intensivt arbete kring arbetsmiljön i fält. Det har lett till ökad trygghet för både medarbetare och för kunderna som kan förlita sig på att WSP är en leverantör som lever efter arbetsmiljöreglerna. Säkerhetspolicyn vid fältundersökningar med borrvagn gör att fältgeoteknikerna aldrig arbetar ensamma, och på så vis säkerställs möjligheten till samarbete vid tunga arbetsmoment. Tack vare detta har fler kvinnor anställts och målet att öka jämställdheten inom teknikområdet uppnåtts. 

Det utvecklade arbetssättet har även lett till att WSP kan hålla en bättre kvalitet i dokumentationen och i de iakttagelser som görs av fyra ögon istället för två. Kvalitet som i förlängningen leder till mer optimerad projektering och därmed till minskade kostnader.

För två år sedan togs ett stort kliv då WSP specialiserade den fältgeotekniska verksamheten inom region Väst och region Syd till en gemensam avdelning. En renodlad avdelning med möjlighet att fokusera på ledning och verksamhetsutveckling har resulterat i en bevittnad kvalitetsökning i leveranserna.

Nu tas nästa steg, då även verksamheten i Region Mitt/Öst och Region Nord specialiseras. Genom att samla hela den fältgeotekniska verksamheten, kan WSP leverera absolut förstklassig kvalitet till alla kunder. WSP står nu rustade för att fortsätta det systematiska och långsiktiga arbetet med att höja statusen i yrket, öka effektiviteten, säkra lärlingsprocessen, teknik- och metodutveckla branschen, öka arbetsglädjen och alltid ligga steget före.