Runt om i världens städer minskar biltrafiken i Coronapandemins spår. Detta har gjort att städer nu väljer att införa tillfälliga cykelkörfält för att skapa fler möjligheter att säkert ta sig fram och samtidigt hålla distans. Cykelkörfälten kan också bli starten på en omfördelning av gatuutrymmet på sikt.

Markering för cyklar i vägbana.

Det går att snabbt leda om trafiken till ökad tillgänglighet för cykel.

Det pågår många initiativ just nu runt om i världen för att underlätta resor för personal i samhällsviktig verksamhet, men även för personer som behöver förflytta sig utan att utsätta sig för onödig smittorisk. Ett sätt är att ge mer plats åt cykeltrafiken.

– Det går att snabbt leda om trafiken till ökad tillgänglighet för cykel. Bogota har exempelvis på kort tid byggt upp 76 km ny cykelväg med trafikkoner. Och Berlin har skapat två helt nya cykelleder med gula markeringar i gatan som vanligen används för omledningar. Detta är möjliga åtgärder även för svenska städer, menar Julie Schack Møller-Kristensen, på WSP med erfarenhet från strategisk cykelplanering i både Nederländerna och Danmark.

Pilotprojekt för cykelkörfält har testats tidigare i svenska städer, till exempel på Götgatan i Stockholm då två bilkörfält gjordes om till cykelkörfält. Denna lösning är idag permanent.

– Den drastiska förändringen i hur – och hur mycket – vi transporterar oss just nu kan vara ett tillfälle att testa nya idéer, men det gäller att tänka igenom val av sträcka och att körfältet blir trafiksäkert. Vi kommer kunna lära oss mycket både om beteendeförändringar och framtida stadsplanering av den speciella situation vi nu befinner oss i, säger Julie Schack Møller-Kristensen.

Fem steg till utökade cykelkörfält

  1. Nya möjligheter och framtida behov. Den minskade biltrafiken ger möjligheter att omforma dagens infrastruktur på kort sikt och samtidigt ge viktiga lärdomar till framtidiga utformning av våra gator.
  2. Val av sträcka. För att temporära cykelstråk ska fungera i praktiken måste de införas där de gör mest nytta. Just nu ser vi ett förändrat resmönster där de som jobbar hemifrån gör fler lokala och korta resor. Samtidigt behöver samhällsviktig personal fortfarande kunna resa utan att riskera onödig smittorisk. Dataanalys och crowd sourcing är ett sätt att få vägledning vid val av sträcka.
  3. Även tillfälliga körfält behöver vara säkra. Även om man ”bara” vill göra temporär cykelinfrastruktur måste den vara säker. Fysisk separering från motortrafiken och gående är nödvändig, både för säkerheten för cyklisten och för att förhindra att bilar parkerar på cykelbanan.
  4. Kommunikation och användning. Det är viktigt att det är tydligt för användarna var den tillfälliga cykelbanan går. Skyltar behöver vara tydliga såväl som markeringar i gatan. Det är också viktigt att utforma korsningarna och trafikljus på rätt sätt.
  5. Lära för framtiden. Tillfälliga cykelbanor kan ge förändrade beteenden även på längre sikt. Vi kommer dessvärre behöva förbereda oss på att fler pandemier kan drabba oss. Därför är det viktigt att vi lär oss att utforma mer motståndskraftiga städer för framtiden. Kanske detta kan vara början på flera cykelvänliga städer i världen.
     

För mer information, vänligen kontakta

Julie Schack Møller-Kristensen,
julie.schack@wsp.com 
010-722 78 77

Tjänster vi erbjuder inom trafikanalys