Vi befinner oss alla i en situation där vi aldrig varit när coronaviruset prövar vårt samhälle och det gäller naturligtvis även oss på WSP. Vi förbereder oss och agerar efter myndigheternas rekommendationer och vi lyssnar särskilt på våra kunder och partners för att kunna vara en del av lösningen och samtidigt jobba på i våra projekt. 

Vi har en viktig roll att fylla, både för våra medarbetares hälsa, våra kunder och för samhället i stort. Det vi kan göra nu, förutom att bidra till att minska smittspridningen till utsatta grupper och till personer som arbetar i samhällsviktiga funktioner, är att se till att vår verksamhet rullar på så gott vi kan. Vi finns här för våra kunder  och partners och vi diskuterar gärna nya sätt att tänka i denna svåra situation. Vi samverkar också med branschkollegor och organisationer runt omkring oss för att bidra med det vi kan när viktiga projekt och samhällsfunktioner påverkas. Nu måste vi alla bidra med det som var och en kan.

Ta hand om varandra!