Det prestigefyllda priset Årets Bygge gick i år till Studenthuset vid Linköpings universitet. Den nya byggnaden är en uppskattad mötesplats för studenterna med reception, bibliotek, servicefunktioner, restaurang och café. Här finns 1000 studieplatser och innovativa lärandemiljöer.

Studenthuset vid Linköpings universitet.

Bild: Linköpings universitet.

Studenthuset statuerar exempel på hållbart byggande och bidrar till utvecklingen av en hållbar campusmiljö. Byggnaden har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Projektet skapade redan i ett tidigt skede ett brett engagemang kring begreppet Synliggjord hållbarhet, där bl.a. forskare, studenter, lokalplanerare, fastighetsförvaltare och konsulter medverkat. En genomlysning gjordes också av universitetets aktuella forskning och hur denna skulle kunna implementeras i byggnaden. I båda dessa sammanhang har arbetet med Miljöbyggnad kommunicerats som en kvalitetssäkring och en garant för att huset också ska ”hålla vad det lovar".

Thomas Carlsson från Management var projekteringsledare och WSP svarade också för hållbarhetsstyrningen genom hela projektet. Herman Nilsson, på Environmental i Linköping, berättar att samarbetet med byggherren Akademiska Hus, White Arkitekter och entreprenörer Peab fungerat otroligt bra. Alla var hela tiden fokuserade på den gemensamma visionen att skapa någonting alldeles extra för studenterna i Linköping, en kreativ miljö där de känner sig hemma och trivs.

”Vinnaren har fått högst betyg inom samtliga av Årets Bygges bedömningskriterier. Arbetsglädje, stolthet och gott ledarskap har bidragit till att Studenthuset i Linköping nu kan titulera sig som vinnare av Årets Bygge 2020”, säger juryn i sin motivering.

Bygget av Studenthuset har pågått sedan maj 2017 och Akademiska Hus har investerat cirka 460 miljoner kronor i de 16 100 m2 stora lokalerna. Priset Årets Bygge delas varje år ut av tidningen Byggindustrin. Studenthuset var också nominerat i Årets Miljöbyggnad som arrangeras av Sweden Green Building Council.

För mer information, kontakta Herman Nilsson.

Läs mer om tjänsten projekteringsledningLäs mer om hållbarhetsstyrning av projekt