Norska Jernbanedirektoratet har valt WSP för att utveckla en ny metod för användning av maskininlärning baserat på big data. Metoden kommer att användas för att ge en bättre kunskapsbas om framtida resvanor.

Insamlad data från trafikanter, teknik, vägsystem med mera kommer ligga till grund för prognoser av framtida transportbehov.

Projektet vill ta reda på hur efterfrågan på transporter påverkas av attitydförändringar och trender i samhället.