WSPs Lina Kumlin berättar i podden Urbanista om WSPs studie ”Den ensamma staden” som lyfter ensamhetsfrågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till omfattande ohälsa. 

Urbanistica Podcast Lina Kumlin, WSP.

Undersökningen visar bland annat att sex av tio svenskar ibland eller ofta känner sig ensamma och den upplevda ensamheten är störst bland unga och i våra större städer. 

Du hittar podden Urbanista på följande plattformar:

Ta del av undersökningen "Den ensamma staden"