Nordic Salmon planerar att etablera en storskalig landbaserad fiskodling i Bjuvs kommun och WSP Sverige och WSP Norge har fått förtroendet att vara strategiska rådgivare. 

""

Anläggningen ska ha en kapacitet att årligen producera 10 000 ton öring. WSP har under våren tagit fram en miljötillståndsansökan där bland annat utredningar inom avancerad processteknik för att rena och recirkulera vattnet har ingått.

Den planerade fiskodlingen blir en av nordens största anläggning där man jobbar med cirkulär bioekonomi. Landbaserad fiskodling med recirkulering av vattnet är en bransch som är på stark tillväxt i Europa. Genom att flytta upp odlingarna på land undviker man flera miljöproblem bland annat övergödning och att sjukdomar och framavlade genom inte sprids vidare till vilda bestånd när fiskar rymmer.

För mer information kontakta Pascal Karlsson.

Se även innovativt projekt för hållbar fiskindustri i Skåne.