WSP har förnyat och breddat sitt ramavtal med Derome som är Sveriges största familjeägda träindustri. Avtalet gäller i 2 år med möjlighet till 2 års förlängning och omfattar alla WSPs kompetensområden.

Nyproducerat virke.

Derome har produktionsanläggningar på flera orter i Sverige och utvecklar produkter i hela kedjan från skog till färdigt hus i form av trävaror, bostäder, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi genom sågverk, byggvaruhandel, takstolsfabriker och husfabriker med industriellt byggande. 

Trä är ett helt förnybart och klimatneutralt material som bidrar till lägre koldioxidutsläpp än andra byggmaterial i tillverkningsprocessen. De senaste åren har trä blivit alltmer självklart material inte bara för småhus utan även för flerbostadshus och andra större byggnader. 

Med det nya avtalet vill WSP fortsätta leverera framtidssäkra lösningar för det hållbara byggandet i Sverige. 
- Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med WSP även i fortsättningen. WSP har många specialistkompetenser som vi behöver för att fortsätta utvecklas på ett hållbart, innovativt och modernt sätt, säger Anders Carlsson, ansvarig för forskning på Derome. 

-Vi vill såklart vara med på Deromes resa i framtiden. Ett bolag som expanderar oerhört inom alla sina delar och där vi på WSP genom nytt avtal vill bli en naturlig samarbetspartner för Derome. Derome har som WSP kommit långt med sitt arbete inom miljö och hållbarhetsfrågor - och där ser vi att vi kan bidra ytterligare med vår kunskap. Med WSP:s breda kompetens inom alla affärsområden så kan vi hjälpa Derome att fortsätta sin expansion inom sitt område, förklarar Stefan Berntsson, WSP Management.

Ett av många spännande projekt WSP och Derome jobbat med är förskolan Hoppet - innovationsprojekt för fossilfri byggnation där målet är att sänka byggnadens klimatpåverkan till så låga nivåer som möjligt. Under 2021 öppnas dörrarna för de första förskolebarnen.

Läs mer om förskolan Hoppet