I somras blev det klart att två sträckor i Sverige kommer börja planeras för att byggas om till elvägar avsedda för tung godstrafik. Nu är det klart att WSP kommer vara med i det första steget i planeringen av sträckan Örebro-Hallsberg. 

Trafikerad väg där bilens strålkastare syns.